: حدیث هفته

بدترین مردم کسی است که عذز نپذیرد و از خطا نگذرد.

حضرت علی (ع)

معرفی سازمان

اساسنامه سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری دامغان

ماده4 - اهم وظایف و ماموریت های سازمان در چارجوب وظایف قانونی شهرداری به شرح ذیل است:

  1. مدیریدت یکپارچه حمل و نقل عمومی مسافر.
  2. مدیریت یکپارچه حمل و نقل بار شهری از قبیل شناسایی، ساماندهی و نظارت بر سامانه های حمل و نقل بار، صدور باربرگ و اعمال ضوابط ایمنی و حفاظت بویژه برای بارهای خطرناک و ترافیک.
  3. مدیریت ساخت، توسعه بهره برداری و نگهداری پایانه های مسافری شهری و پایانه ها و مراکز عمده بار (باراندازها).
  4. مدیریت ساخت، توسعه و نگهداری پایانه های مسافری برون شهری.
  5. طراحی، ایجاد و پیاده سازی نظام جامع و یکپارچه اطلاعات مرتبط با حمل و نقل و ترافیک شهری و تحلیل و پایش مستمر آن.
  6. مدیریت ایجاد، بهره برداری و نگهداشت مرکز کنترل ترافیک شهری.
  7. .........

جهت مشاهده کامل اساسنامه فایل زیر را دانلود کنید.

دانلو فایل اساسنامه

اطلاعیه ها
آمار بازدید