: حدیث هفته

بدترین مردم کسی است که عذز نپذیرد و از خطا نگذرد.

حضرت علی (ع)

هیأت مدیره
1- معاونت اداری مالی شهرداری دامغان آقای ابوالفضل عزیزی (رئیس هیئت مدیره)
2- رئیس سازمان: جناب آقای ابوالفضل فتحعلیان.
2- عضو صاحب نظر – آقای رضا عجم (ریاست پلیس راهدار شهرستان دامغان)
وظایف و اختیارات هیئت مدیره:
1- بررسی برنامه های میان مدت و بلند مدت سازمان در چارچوب دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی و ارایه به شورای سازمان.
2- بررسی بودجه و اصلاح و متمم و تفریغ بودجه سالانه تسلیمی رییس سازمان با رعایت بخشنامه بودجه شهرداری ها ابلاغی توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور) و ارایه به شورای سازمان.
3- تهیه صورت های مالی سالیانه و سایر گزارشهای مالی تسلیمی رییس سازمان و پیشنهاد آن به شورای سازمان.
4- بررسی و اظهار نظر نسبت به ساختار تشکیلاتی سازمان متناسب با نیاز و حجم کار و درآمد و برنامه سازمان و سایر عوامل تاثیر گذار و ارایه به شورای سازمان.
5- بررسی نرخ خدمات سازمان و ارایه به شورای سازمان.
6- بررسی و اظهار نظر نسبت به اخذ وام، تعیین نحوه هزینه و استهلاک آن برای ارایه به شورای سازمان.
7- نظارت در حفظ و نگه داری دارایی و سرمایه و اموال سازمان.
8- نظارت بر حسن اداره امور سازمان.
9- بررسی درخواست افتتاح حساب در بانک ها و موسسات اعتباری مجاز و ارایه آن به شورای سازمان.

اطلاعیه ها
آمار بازدید