: حدیث هفته

بدترین مردم کسی است که عذز نپذیرد و از خطا نگذرد.

حضرت علی (ع)

تبلیغات سازمان

اطلاعیه ها
آمار بازدید