: حدیث هفته

بدترین مردم کسی است که عذز نپذیرد و از خطا نگذرد.

حضرت علی (ع)

ثبت نام سرویس مدارس

اطلاعیه ها
آمار بازدید